Gairebé el 10% dels conductors registrats a l'Estat espanyol ha complert o supera els 65 anys, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT).

Encara que l'augment de l'edat provoqui limitacions físiques o psíquiques, el Reglament General de Conductors no estableix un límit d'edat per deixar de conduir, encara que les revisions psicofísiques són més freqüents.

La vigència del permís de conduir és de 10 anys fins que el conductor o conductora del vehicle compleix els 65 anys. A partir d'aquesta edat es redueix a la meitat i s'ha de renovar cada cinc anys. Els permisos de caire més professional funcionen diferent, els períodes s'escurcen (per sota dels 65 ja es renoven cada cinc anys i un cop complerts, cada tres).

Les causes més freqüents per denegar el permís són el deteriorament visual, patologies cardiovasculars i neurològiques o el deteriorament cognitiu.

La DGT assegura que, en general, els conductors espanyols desconfien dels més grans de 65 anys al volant, tot i que estadísticament són el grup més segur. Els conductors que no arriben als 25 anys generen quatre cops més accidents que els més grans de 65. D'altra banda, els conductors entre 35 i 44 anys produeixen més de la meitat d'accidents que els de 65 anys.

També segons dades de la DGT, el 61% dels conductors espanyols més grans de 65 anys renoven el carnet amb restriccions majoritàriament visuals.

A mesura que l'edat és més avançada, les dades de renovació del carnet són menys favorables. Gairebé el 30% dels conductors entre 65 i 70 anys renova el carnet sense cap restricció, però de les persones entre 71 i 75 anys, només ho aconsegueix un 14%. A partir dels 86 anys menys d'un 1% aconsegueix superar els reconeixements per obtenir el carnet. Tot i això, el percentatge de conductors que no supera el reconeixement, i que no obtenen el permís de conducció, ni tan sols arriba al 2% en majors de 86 anys, i entre els 65 i 85, el percentatge es troba per sota de l'1%.

La DGT ofereix diferents consells per als conductors de la tercera edat. La institució recomana evitar conduir en les hores de després de menjar, no consumir alcohol i descansar amb més freqüència. També fa especial èmfasi respecte al consum de medicaments i als efectes que poden tenir al volant. Es recomanable evitar l'automedicació, llegir bé els prospectes i augmentar les precaucions tant si s'inicia un tractament com si hi ha canvis de dosis.

No hi ha una limitació d'edat per conduir, però sí que convé aguditzar l'atenció amb el pas dels anys i prendre certes mesures de prevenció.