Arran de la situació d'emergència sanitària provocada pel brot de coronavirus, Assistència Sanitària ha pres una sèrie de decisions per ajustar i optimitzar la seva activitat d'acord a les necessitats actuals de la població assegurada, del sistema de salut del país i del conjunt de la ciutadania. Com a organització formada per professionals sanitària, segueix prestant serveis plens a les persones, tant per Covid-19 com per qualsevol altra patologia, perquè ara adquireix tot el sentit el jurament hipocràtic de prestar atenció a qui ho necessiti.

La resposta davant d'un context que canvia molt ràpidament demana actuacions fermes i diligents, per aquesta raó Assistència Sanitària ha implantat mesures especials per seguir proporcionant de forma dinàmica la millor atenció a la població. En aquest sentit, ha posat en marxa un protocol específic amb atenció telefònica gratuïta Covid-19 obert al conjunt de la població -assegurada o no de l'entitat- per resoldre dubtes, ha aprovat la flexibilització del pagament de rebuts per a persones amb caigudes d'ingressos com a conseqüència del coronavirus, ha reprogramat accions no estratègiques i ha reforçat el suport comunicatiu a la població assegurada, entre d'altres.

Com que tots els equips de l'organització són necessaris per fer front a la pandèmia, per fer-ho amb la màxima seguretat Assistència Sanitària s'ha compromès a mantenir els llocs de treball sanitaris i personal administratiu, promoure el teletreball i ampliar la plantilla mèdica i d'infermeria. A més, s'ha adherit al fons sectorial de 37 milions d'euros per protegir 700.000 sanitaris que a tot l'estat espanyol s'enfronten a la Covid-19, amb cobertura per defunció i subsidi per hospitalització. La premissa és protegir amb les màximes garanties aquells que tenen cura de les persones posant per davant la seva pròpia vida.

Amb l'objectiu primer d'oferir la millor atenció mèdica al conjunt de la població, Assistència Sanitària està en constant interlocució i cooperació amb el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i amb la resta d'autoritats sanitàries del país. D'aquesta manera, contribueix a articular l'atenció a les persones que presenten símptomes o conviuen amb altres persones afectades pel coronavirus i s'erigeix com a mecanisme addicional per evitar el col·lapse dels recursos sanitaris públics.

Creada fa més de 60 anys, Assistència Sanitària és exemple del cooperativisme sanitari, un model d'autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. És una organització amb més de 4.000 professionals de la salut que amb la seva vocació assumeixen la condició de servei essencial de la societat. Com a entitat asseguradora mèdica, a més, actua com a amortidor de l'economia en un context socioeconòmic variable davant de l'emergència sanitària, activant mecanismes de solidaritat socialment responsables.

Un hospital en primera línia

Seguint la previsió epidemiològica i per poder fer front amb garanties al creixent nombre de casos de Covid-19, l’Hospital de Barcelona, centre de referència d’Assistència Sanitària, ha incrementat la seva capacitat instal·lada i ha reorganitzat la seva activitat, alhora que ha mantingut amb normalitat la cirurgia urgent i oncològica, i ha suspès, de manera temporal, tota la cirurgia programada (inclosa l’ambulatòria). Així mateix, en col·laboració i coordinació amb les autoritats sanitàries, l’Hospital de Barcelona segueix les seves directrius i protocols actualitzats per a la prevenció i tractament de la Covid-19.