Més del 80% de morts per sobredosi no presenten signes d'injecció, sinó que la majoria estan vinculades a una combinació de drogues; una realitat que contradiu l'imaginari social que relaciona les morts per sobredosi amb la punxada de droga. És una dada recollida en l'informe del 2019, publicat fa poc per la Subdirecció General de Drogodependències i del qual el Departament de Salut es fa ressò aquest dimarts amb motiu del Dia Internacional de la Sensibilització sobre la Sobredosi, el 31 d'agost. Segons l'informe, més del 70% d'aquestes morts es van produir al domicili del difunt. Posar la persona en posició lateral i trucar al 112 pot evitar la mort d’una persona per sobredosi.

Segons l'informe, el 2019 hi va haver 226 morts per sobredosi a Catalunya, el nombre més elevat dels tres anys dels quals es van recollir dades; el 2017, n'hi havia hagut 200 i el 2018, 205.

Les substàncies més prevalents en les morts per sobredosi són la cocaïna, els opiacis, els hipnosedants i l'alcohol, però es confirma un patró de policonsum amb combinació de substàncies, on l'alcohol i els hipnosedants estan presents majoritàriament.

Segons aquest darrer informe, l'edat de les persones que van morir per reacció aguda a les drogues el 2019 oscil·lava entre els 30 i els 59 anys, concentrant-se la majoria entre els 40 i 49 anys.

Aquestes dades confirmen la tendència observada en els darrers anys, en què el perfil de les persones amb risc de patir una sobredosi és d'edats cada cop més avançades, amb un patró de policonsum i que moren al domicili particular.

El dia internacional té com a objectiu sensibilitzar i informar la ciutadania que aquestes morts per drogues són un problema de salut i també treballar en la prevenció per evitar-les. És una oportunitat per conscienciar sobre els riscos de combinar determinades substàncies, com l'alcohol i els hipnosedants, i la possibilitat de patir una sobredosi.

Conèixer els riscos i els símptomes -estat d'inconsciència, insuficiència respiratòria, cianosi (coloració blavosa de la pell)...- i com actuar davant d'una sobredosi pot ser determinant per prevenir la mort. El fet que la majoria de morts es produeixin en el domicili fa més rellevant l'educació dels convinents en la prevenció i l'atenció.

Catalunya és pionera en polítiques de reducció de danys i té experiència en el camp de la prevenció de les sobredosis en persones que s'injecten drogues. Des del 2009, la Subdirecció General de Drogodependències implementa i coordina el Programa de Prevenció de la Sobredosi, en el qual participen centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS), serveis de reducció de danys i comunitats terapèutiques.

Aquest és un programa de referència a escala estatal i el pla estatal sobre drogues el reconeix com a prioritari i l'inclou dins de l'estratègia nacional. Les seves actuacions tenen l'aval d'organismes i institucions internacionals com l'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies (EMCDDA), que reconeix l'eficàcia dels programes de formació en l'ús de naloxona com a estratègia clau per reduir les morts per sobredosi per opiacis, juntament amb les sales de consum supervisat de drogues i els programes tractament amb agonistes opioides.

Actualment a Catalunya hi ha 14 sales de consum supervisat que durant el 2020 van atendre 2.794 persones que van realitzar 123.552 consums. De les 141 sobredosis que es van produir l'any passat en aquets espais, acabar amb mort. Aquesta xifra s'eleva a 836 en els darrers cinc anys.

En el cas dels opiacis, l'administració de naloxona com a antídot per combatre les sobredosis i la formació entre les persones usuàries en l'ús d'aquest fàrmac són decisius per evitar les morts per sobredosis. Des dels inicis del programa fins a el 2020, s'han format 12.326 persones com a agents actius per a la identificació i atenció de la sobredosi amb naloxona i s'han repartit un total de 13.741 vials.