Alguns tests d'antígens són deu vegades menys sensibles davant la variant alfa, però són efectius amb òmicron. Així ho indiquen els resultats d'un estudi fet per l'equip de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i que s'han publicat a la revista 'Frontiers in Microbiology'. L'estudi tenia com a objectiu veure si les diferents variants del virus del SARS-CoV-2 poden comprometre la capacitat de detecció dels tests ràpids. En total, s'han analitzat quatre marques de tests d'antígens –Roche, Nesapor, Siemens i Abbott– utilitzant virus aïllats a partir de pacients per detectar les variants alfa, beta, delta i òmicron, considerades preocupants en diferents moments de la pandèmia.

L'estudi posa en evidència la importància d'anar validant la sensibilitat dels tests a mesura que van apareixent noves variants. La investigació ha comptat també amb la participació de NESAPOR EUROPA i el Servei de Microbiologia de l'Hospital Germans Trias.

Alfa és la variant que es detecta pitjor i òmicron i beta les que millor

L'anàlisi feta demostra que, en condicions favorables en les quals els tests contenen prou líquid per trencar bé els virus, un dels quatre tests estudiats perd sensibilitat contra la variant alfa. En condicions extremes, en canvi, tots els tests passen a ser 10 vegades menys sensibles a la variant alfa i, dos ells, a delta. Pel que fa a òmicron i beta, la capacitat de detecció dels tests estudiats no es veu alterada en cap condició, una dada que es veu positiva, ja que l'òmicron és una de les últimes variants de preocupació.

En definitiva, remarca IrsiCaixa, l'estudi demostra que l'eficàcia dels tests ràpids es pot veure afectada per l'aparició de noves variants i, per aquest motiu, consideren que "és clau" fer-ne el seguiment. Per poder fer-lo, afegeixen, cal conèixer exactament quines regions de la nucleocàpsida detecta cada test d'antígens i controlar les mutacions que incorporen les noves variants per predir si aquestes afecten les regions detectades pel test.

"Quan es van començar a desenvolupar els tests d'antígens, conèixer quina era la regió exacta del virus que reconeixen els tests no era essencial. L'important era que fossin fiables a l'hora de diagnosticar casos positius i negatius. No obstant, amb l'aparició de noves variants, aquesta fiabilitat es pot veure compromesa, i és per això que hem de dedicar esforços a tenir identificades aquestes regions", assenyala Nuria Izquierdo-Useros, investigadora d'IrsiCaixa.