Llegir, escriure cartes, fer trencaclosques o jugar a cartes podria endarrerir fins a 5 anys l'aparició de la malaltia d'Alzheimer. Així es desprèn d'una investigació publicada a Neurologia, la revista mèdica de l'Acadèmia Americana de Neurologia.

«La bona notícia és que mai no és massa tard per començar a fer les activitats, accessibles i econòmiques, que hem analitzat al nostre estudi», afirma l'autor de la investigació, Robert S. Wilson, PhD, del Centre Mèdic de la Universitat Rush a Chicago. «Els nostres descobriments suggereixen que pot ser beneficiós començar a fer aquestes activitats, fins i tot als 80 anys, per endarrerir l'aparició de la demència d'Alzheimer», afegeix el doctor.

Per arribar a aquesta conclusió l'estudi va fer un seguiment de gairebé 2.000 persones amb una edat mitjana de 80 anys que quan es van incloure a l'anàlisi no patien cap mena de demència.

A l'inici de l'anàlisi, els participants van informar sobre la freqüència amb què feien activitats d'estimulació cognitiva (lectura, jocs, etc.). En concret, se'ls va preguntar sobre 7 activitats, amb preguntes del tipus «durant l'any passat, amb quina freqüència va llegir llibres?» i «durant l'any passat, amb quina freqüència va jugar jocs com ara dames, jocs de taula, cartes o trencaclosques?».

Després, els investigadors van fer una mitjana de les respostes de cada persona, amb una puntuació d'un que significa una vegada a l'any o menys i una puntuació de cinc que significa cada dia o gairebé cada dia.

Les persones al grup amb alta activitat cognitiva van obtenir una mitjana de 4, fet que significava realitzar activitats diverses vegades per setmana.

En canvi, van obtenir una puntuació mitjana de 2,1 aquells que només feien aquest tipus de pràctiques algunes vegades a l'any.

Durant uns 7 anys, els investigadors van fer un seguiment d'aquestes persones per comprovar si desenvolupaven algun tipus de demència. Per això, eren sotmeses a proves cognitives anualment.

En aquest espai de temps, a 457 persones amb una edat mitjana de 89 anys se'ls va diagnosticar la malaltia d'Alzheimer. Les persones amb nivells més alts d'activitat van desenvolupar demència als 94 anys de mitjana. Per contra, les persones amb l'activitat cognitiva més baixa van desenvolupar la demència als 89 anys de mitjana. És a dir, amb una diferència de cinc anys.

Els resultats van ser similars quan els investigadors van ajustar altres factors que podrien afectar el risc de demència, com ara el nivell d'educació i el sexe.

A més edat, més activitat intel·lectual

L'estudi també va voler saber si la baixa activitat cognitiva pot ser un signe primerenc de demència, i no pas al revés, els investigadors també van observar els cervells de 695 persones que van morir durant l'estudi.

Es va examinar el teixit cerebral a la recerca de marcadors de la malaltia d'Alzheimer, com els dipòsits de proteïna amiloide i tau, però els investigadors no van trobar associació entre el nivell d'activitat cognitiva i els marcadors de la malaltia d'Alzheimer i trastorns relacionats als seus cervells.

"El nostre estudi mostra que les persones que participen en activitats més estimulants cognitives poden estar endarrerint l'edat en què desenvolupen demència", assegura Wilson. "És important assenyalar que, després de tenir en compte el nivell d'activitat cognitiva a l'edat avançada, ni l'educació ni l'activitat cognitiva a la vida primerenca es van associar amb l'edat a què una persona va desenvolupar la demència d'Alzheimer", aclareix investigador.

«La nostra investigació suggereix que l'enllaç entre l'activitat cognitiva i l'edat a què una persona va desenvolupar demència es deu principalment a les activitats que realitza més endavant a la vida», conclou.

Una limitació de l'estudi és que es va basar en un grup de persones principalment blanques que tenien alts nivells d'educació. Els investigadors reconeixen que cal fer més estudis per determinar si les troballes fetes fins ara poden ser aplicades a la població general.