La transició energètica ha esdevingut un dels principals reptes per avançar en la lluita contra el canvi climàtic. El camí cap a un nou model energètic, que aposti exclusivament per utilitzar energies netes, ha de ser progressiu si la nostra societat vol mantenir els estàndards actuals de benestar, combinant el respecte al medi ambient amb el desenvolupament econòmic. Així, els propers anys seran crucials per desenvolupar un sistema energètic que sigui sostenible, segur i econòmicament competitiu.

En aquest context, energies com el gas i, més concretament, els gasos renovables com el biopropà, agafen un gran protagonisme en el procés de transformació cap a una economia més descarbonitzada. L'impacte mediambiental d'aquests gasos és mínim, cosa que contribueix a reduir les emissions de CO2 i a complir els objectius establerts a nivell internacional en l'Acord de París.

De fet, el biopropà és una font d'energia totalment renovable que redueix les emissions de CO2 fins a un 80% en relació amb el propà convencional. Aquest biogàs està fet d’una barreja de materials d’origen completament orgànic, derivats del procés de producció del biodièsel, la qual cosa constitueix un bon exemple d’economia circular. Així mateix, se subministra amb la mateixa facilitat que el gas propà, ja que és totalment compatible amb les instal·lacions.

Solucions energètiques a l'entorn rural espanyol

A Espanya hi ha molts municipis situats en entorns rurals o semiurbans que no tenen connexió a la xarxa de gas natural. Això afecta principalment el desenvolupament econòmic de les empreses i el benestar de les llars, que no tenen cap altra opció que recórrer a subministraments més contaminants i més cars, com ara el gasoil, el fuel o l'electricitat. En efecte, més del 90% de la població mundial viu en llocs on no es compleixen els nivells mínims de qualitat de l'aire i les seves conseqüències són evidents en el medi ambient i la salut de les persones.

La transició energètica avança cap a un futur en què es prioritzaran energies més netes i la generació renovable, on fonts com el biopropà, el propà convencional o el GNL adquireixen cada vegada més protagonisme.

En aquest sentit, Primagas, distribuïdora de gas fora de la xarxa convencional, ofereix solucions energètiques més netes com el gas propà, el gas natural liquat (GNL) i, especialment, el biopropà. Aquestes alternatives energètiques són accessibles a partir d'una instal·lació ràpida, poden emmagatzemar-se de forma senzilla en dipòsits i s'adapten al consum de cada client, sigui domèstic o industrial. Comparats amb altres subministraments tradicionals, el GNL, el gas propà i el biopropà són molt més respectuosos amb el medi ambient i contribueixen a lluitar contra el canvi climàtic a nivell global.

Aposta per energies més netes

Amb l'objectiu de contribuir a la transició energètica a Espanya, al respecte al medi ambient i al desenvolupament econòmic del món rural, Primagas es va convertir el 2020 en la companyia pionera a llançar a Espanya el biopropà, oferint una alternativa energètica neta i d'origen renovable tant a empreses com a llars.

Seguint l'aposta de Primagas per promoure energies eficients i netes, des de la companyia també ofereixen gas propà, caracteritzat per l'alta eficiència i per ser baix en carboni, molt més sostenible i respectuós amb l'entorn que altres combustibles convencionals. Un dels seus avantatges és que redueix un 20% les emissions de CO2 en relació amb el gasoil, i representa un estalvi de fins a un 40% en la factura energètica. El propà té un elevat poder calorífic, gràcies al qual és possible generar més calor en menys temps i amb menys despesa de combustible. A més, és un gas molt versàtil que té més de 1.000 possibles aplicacions i usos en llars, hostaleria, indústria o agricultura, entre d'altres.

Així mateix, Primagas també subministra GNL, que és gas natural que ha estat processat per ser transportat de forma líquida per a clients industrials. Es tracta d'una opció energètica ideal per a grans consums a causa de la seva alta eficiència i que el seu impacte mediambiental és mínim. De fet, el GNL emet menys CO2 que altres combustibles fòssils, un 80% menys de monòxid de carboni, i evita completament l'emissió de partícules nocives en la seva combustió. A més, representa un important estalvi econòmic gràcies al seu gran poder calorífic.