Recentment, l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola va oferir un curs de manipulació d’aliments a l’Espai Polivalent de La Sala i va comptar amb 21 participants. Aquesta formació va anar a càrrec de la fundació EMI Manresa qui va lliurar als assistents, un cop finalitzada la sessió i superada la prova, un diploma acreditatiu de la formació realitzada i una targeta identificativa de la persona que ha fet el curs. Els participants han adquirit coneixements sobre la reglamentació que afecta directament a una persona manipuladora d’aliments, així com el que significa una Reglamentació Tècnic - Sanitària, fent menció de les més comunes i posant al dia a l’alumnat sobre les normes per a una correcta higiene personal.