El Consell Comarcal del Solsonès ha tret a concurs la contractació del servei de recollida selectiva de vidre, paper-cartró i envasos lleugers dels residus municipals de la comarca. El contracte actual finalitza a principis de gener, i el nou ja contempla la retirada de Solsona del servei un cop la capital de la comarca engegui el nou sistema porta a porta que es preveu que comenci a funcionar durant el segon semestre del 2021.

Actualment el Consell Comarcal del Solsonès té les competències delegades per a la recollida i gestió de les fraccions dels residus municipals (paper/cartró, envasos lleugers i vidre), per part dels 15 municipis de la comarca del Solsonès, a excepció del nucli del Pi de Sant Just a Olius i els envasos lleugers i el paper cartró al municipi de Sant Llorenç de Morunys, que ja fa anys que utilitzen un sistema de recollida selectiva porta a porta.

El primer supòsit que contempla el contracte és donar el servei als 15 municipis que formen la comarca, tal com s'ha fet en els darrers anys. Així, es defineix el pressupost en funció dels quilos recollits de residus valoritzables i l'establiment d'un preu unitari per quilo de material recollit. L'altre supòsit que es contempla és que el servei es doni a només 14 dels 15 municipis, és a dir a tots menys a Solsona, de manera que el pressupost es defineix en funció de la dedicació, és a dir, dels números de dies i rutes de recollida.

El valor estimat del contracte del servei varia en funció de l'entrada en vigor del servei de recollida de residus porta a porta de Solsona, establint-se una forquilla que va dels 256.593,31 euros, sense IVA als 201.162,17 euros també sense IVA, per a la durada màxima del contracte incloses les pròrrogues de dos anys. Tot i això, el pressupost de licitació és de 141.126,31 euros amb IVA inclòs. En tot cas, l'ens comarcal advertiria a l'empresa adjudicatària abans que es produís el canvi.