L'Ajuntament d'Olius ha tret a concurs dos llocs de treball. Un d'ells està destinat a tècnic d'administració general en règim de funcionari de carrera que haurà de realitzar tasques de suport relatives a l'assessorament jurídic i tramitació d'expedients de personal, urbanisme i contractació, entre d'altres.

També s'ofereix una plaça d'operari de brigada municipal. En els dos casos es crearà una borsa de treball per a futures necessitats.