La urbanització del sector 3 del Port del Comte es comença a desencallar. Després que els propietaris no aconseguissin fer prosperar una junta de compensació per gestionar ells mateixos la urbanització d’aquesta zona, l’Ajuntament de la Coma i la Pedra ha aprovat un decret amb el que assumeix la tasca de gestionar el projecte convertint-lo en una iniciativa de cooperació.

El sector 3 del Port del Comte està format per 186 parcel·les de les quals s’ha construït en 56 d’elles. Actualment, els propietaris no poden obtenir cap llicència d’obres perquè la situació del sector no està regularitzada. A més els serveis estan en molt mal estat. Els carrers estan sense enquitranar, sense llum i el clavegueram no funciona correctament, entre altres problemàtiques. Això es deu al fet que fa dècades es van vendre les parcel·les sense que les obres d’urbanització del sector estiguessin finalitzades. «Es veu la deixadesa d’un sector que es va vendre quan encara no estava acabat», afirma l’alcalde, Ramon Costa, a Regió7.

El batlle explica que primer es va intentar que els veïns creessin una junta de compensació, que s’havia de fer amb l’aprovació del 50% dels propietaris, però només va comptar amb el vistiplau d’un 10% dels propietaris. Així, el consistori ha assumit la responsabilitat i ja ha fet el primer pas: passar el projecte de compensació a cooperació a través d’un decret que es troba en exposició pública. Això implica que el consistori es farà càrrec de la gestió de les obres d’urbanització i de reparcel·lació del sector 3.

Un cop finalitzi aquest tràmit, el consistori traurà a concurs els dos projectes i un cop finalitzin les obres i les recepcioni, coneixerà el cost real d’aquests i els repercutirà entre tots els propietaris de les parcel·les afectades, que són els responsables de fer-se càrrec econòmicament de la urbanització del seu sector. En les primeres previsions que va fer el consistori es va calcular un cost aproximat de 20.000 euros de mitjana per parcel·la.

En altres sectors hi ha una problemàtica semblant però amb solucions diferents. Per exemple, en el cas d’alguns carrers les obres es fan amb contribucions especials, és a dir, els veïns paguen el 90% i el consistori un 10%. En el cas del sector 3, el batlle explica que legalment no és possible.