La matrícula de nou accés a les titulacions oficials de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) per al curs 2021-2022 ha augmentat un 16% respecte al curs anterior, de manera que el nombre de persones matriculades ascendeix fins a les 3.739. Per àmbits formatius, als graus de la UVic-UCC l'increment de nou accés és d'un 21% i es cobreixen el 84% de les places ofertes de graus via preinscripció, 8 punts més que el curs anterior. En formació contínua, els màsters oficials incrementen un 9% la matrícula de nou accés mentre que al campus professional, els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) es mantenen amb 145 estudiants de nou accés.

En termes globals, i seguint la tendència sostinguda a l'alça dels últims anys, aquest curs 2021-2022 l'increment d'estudiants a la universitat ha sigut del 9%, superant per primera vegada els 10.000 alumnes: concretament s'ha arribat als 10.821. Una part d'aquests bons resultats s'explica per l'entrada de la Facultat de Disseny i Enginyera Elisava a la federació. Sense tenir en compte Elisava, la UVic-UCC ha crescut un 7% en la matrícula de nou accés i un 6% en la matrícula total. Per tipus de titulacions, la matrícula global de la UVic-UCC aquest curs queda distribuïda de la següent manera: 5.229 persones matriculades als graus UVic; 1.975 als graus UManresa; 488 alumnes al grau d'UMedicina; 302 als graus d'Elisava; 467 als màsters UVic-UCC; 260 als doctorats UVic-UCC; 1.821 als graus i màsters dels centres adscrits; i 279 als CFGS UVic-UCC.

Les dades de matrícula, junt amb la presentació dels principals projectes estratègics de la UVic-UCC per a aquest curs, s'han donat a conèixer en la roda de premsa-dinar que s'ha fet aquest dimarts al migdia a la Sala d'Actes de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, a Can Baumann de Vic. A l'acte hi han assistit el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños; el director general de la Fundació Universitària Balmes, Joan Turró; el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez; la directora general de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Marina Geli; i el director general de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària, Javier Peña.

Un increment sostingut en el temps

El rector de la UVic-UCC ha valorat de manera molt positiva les dades de matrícula de la UVic-UCC d'aquest curs. Segons ell, són una mostra de l'excel·lent feina que s'està fent per captar nou alumnat i fidelitzar l'existent. "Estem molt satisfets d'haver superat la xifra de 10.000 estudiants, ens dona una mida molt rellevant al sistema universitari català. No és un increment circumstancial sinó sostingut en el temps", ha dit. El rector també ha remarcat que "és important el nivell d'ocupació de les places ofertes i el gran nombre d'alumnes que sol·liciten la UVic-UCC en primera opció. Demostra la consolidació del projecte universitari".

El director general de la Fundació Universitària Balmes, Joan Turró, ha comentat que l'experiència i els aprenentatges adquirits arran de la pandèmia seran de gran utilitat per a aquest curs acadèmic, ja que han suposat un reforç en molts àmbits, com la docència i la digitalització. També ha constatat que la matrícula d'aquest any demostra que la Universitat està consolidada i que ha adquirit una notable dimensió i presència en l'univers universitari català. En aquest àmbit, Turró ha dit que l'element més característic és l'increment de matrícules de màsters universitaris, que tenen una orientació molt professionalitzada o molt orientada a la recerca, fet que "reforça el prestigi que la UVic-UCC està guanyant en l'àmbit de la recerca i la transferència del coneixement, a més a més de la docència".

Valentí Martínez, director general de la Fundació Universitària del Bages, ha apuntat que "és molt rellevant poder participar en la negociació del futur contracte programa. Ens ha de permetre rebaixar els imports de la matrícula, assignar més recursos a la recerca i plantejar inversions plurianuals més enllà dels recursos propis". Segons Martínez, "també és un reconeixement al paper de reequilibri territorial que juga la Universitat al conjunt del país". 

Marina Geli, directora general de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, ha ressaltat l'increment de matrícula del grau en Medicina, la qual cosa significa que "la nostra Facultat de Medicina és vista com una facultat de confiança". En aquest sentit, Geli ha afegit: "Volem mantenir les xifres actuals: 488 alumnes matriculats de 1r a 5è és una dada molt positiva, que està per sobre de les nostres expectatives inicials".

Finalment, Javier Peña, director general de la Fundació Privada Elisava Escola de Disseny, ha comentat, en referència a la seva incorporació a la federació, que "esdevenir facultat és, per a nosaltres, un canvi d'escala. Hem passat de ser un centre adscrit a ser universitat". També ha recordat que arribar als 1.100 estudiants de grau d'aquest curs, "amb la millor matrícula de nou accés de tots els temps al grau en Disseny, ens confirma que aquest és un projecte real i de futur". 

Bona resposta a tots els centres

A la UVic, el nombre d'estudiants matriculats de nou accés aquest curs és de 1.402, xifra que representa un 3% més que el curs passat. Al campus UVic l'increment d'estudiants matriculats totals aquest curs ha estat del 5% i s'ha arribat als 5.229 estudiants totals. La UVic és escollida per a molts joves, ja que tres de cada quatre estudiants matriculats de nou accés són de primera preferència. Tant és així que s'han cobert el 87% de les places de la UVic, dos punts més respecte al curs passat. Per centres, la Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP) i la Facultat de Ciències i Tecnologia (FCT) són les que han experimentat un major increment de matriculacions de nou accés, superant en ambdós casos el 30% d'augment comparat amb l'any passat.

UManresa ha matriculat un total de 2.129 persones en estudis oficials (grau, màster universitari i Cicles Formatius de Grau Superior), aquest curs 2021-2022, una xifra que fa incrementar en un 7,7% l'alumnat del campus amb relació al curs passat. És un creixement que és fruit de promocions ja força plenes dels anys anteriors a les quals s'ha sumat l'increment anual del 17,5% d'estudiants de nou accés en aquest. La Facultat de Ciències de la Salut de Manresa ha experimentat un creixement notable. Els estudis de Podologia han matriculat un 90% més d'estudiants de nou accés amb relació al curs passat, gràcies a la introducció de la modalitat semipresencial que ha estat clau per atraure nou alumnat.

A la Facultat de Medicina, any del desplegament del 5è curs del grau en Medicina, hi ha 157 estudiants matriculats de nou accés i actualment el grau compta en total amb 488 alumnes matriculats. La matrícula de primer curs s'ha incrementat un 6,7% amb relació al curs 2020/2021 i en total són 142 estudiants. La bona acollida que està tenint aquest centre queda palesa en el nombre de sol·licitants de primera preferència del grau en Medicina, que enguany han estat 110 estudiants, i en el nombre total de sol·licitants, que ha sigut de 1.103 (700 el curs passat). Medicina ha augmentat la seva nota de tall fins al 12,39, quan l'any passat era del 12,19.

A Elisava, aquest curs s'han matriculat de nou accés 302 alumnes al grau en Disseny i Innovació i 97 alumnes al grau en Enginyeria de Disseny Industrial. El nombre total d'alumnes que van sol·licitar Elisava com a primera preferència en la primera assignació de juny va ser de 302: 160 al grau en Disseny i Innovació i 92 al grau en Enginyeria de Disseny Industrial. Amb tot, 692 persones van escollir els graus d'Elisava en alguna de les vuit preferències.

 

Projectes estratègics per consolidar la UVic-UCC

Al final de l'acte de presentació de les dades de matrícula, s'han donat a conèixer els projectes estratègics més rellevants de la UVic-UCC i de cada centre federat. Joan Turró, director general de la FUBalmes ha explicat que la UVic-UCC entra en una etapa federativa nova, amb la propera creació de dos centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia -Centre Tecnològic BETA, en l'àmbit de la bioeconomia circular, i l'Institut de Recerca i Innovació en Salut de la Catalunya Centra (IRIS-CC), en el de la salut. També ha fet referència a la renovació del contracte programa que es preveu formalitzar aquest curs i que serà el primer que es negociarà a nivell federatiu.

Sobre els projectes de la UVic, Turró ha destacat la implicació i participació de la Universitat en els projectes estratègics de l'agència d'emprenedoria Creacció a Osona, en els àmbits sanitaris, digital, de mobilitat, de bioeconomia circular i de col·lectius vulnerables. Per la seva part, Valentí Martínez, director general de la FUBages, ha comentat que UManresa té entre les seves prioritats reorganitzar els espais amb l'objectiu d'especialitzar els diferents edificis que integren el campus per fer visibles els seus àmbits d'expertesa: Educació, Empresa i Ciències de la Salut. És en aquest context que s'està construint un nou edifici, que concentrarà la docència i els serveis de l'àmbit de l'Educació (FUB4).

Marina Geli, directora general de la FESS ha apuntat que aquest és el curs de l'inici de la internacionalització de l'alumnat de la Facultat de Medicina i el del desplegament del seu propi Programa de Suport a l'Estudiant (PSE). Javier Peña, director general de la Fundació Privada Elisava Escola de Disseny, ha presentat el projecte docent i de recerca de la ja Facultat de Disseny i Enginyeria de la UVic-UCC. També ha explicat que aquest curs ja es treballarà per disposar un nou edifici a partir del 2024-25, que permetrà passar d'11.000 m² a 15.000 m² a l'antiga Mercedes, on també hi haurà la nova seu de la UVic-UCC a Barcelona.