Les AMPA de les cinc escoles públiques d'Igualada adverteixen del risc que es produeixi segregació escolar o "guetos escolars" a la capital de l'Anoia. Posen com a exemple el cas de l'escola Gabriel Castellà, que "concentra una gran quantitat de famílies d'origen estranger i amb poca capacitat adquisitiva".

Denuncien que malgrat que Igualada pertany a un únic districte escolar "hi ha un determinat tipus de famílies" que "se senten expulsades de moltes altres escoles de la ciutat i veuen el Gabriel Castellà com un centre on se'ls tracta en igualtat d'oportunitats".

La denúncia la fan el col·lectiu d'AMPA que integren les escoles Dolors Martí, Emili Vallès, Gabriel Castellà, Garcia Fossas i Ramon Castelltort. A través d'un comunicat, adverteixen que els cinc centres públics acullen el 61% dels alumnes que tenen assignada una beca i que el 39% restant van a les nou escoles concertades.

La baixa xifra, afegeixen, fa que fins i tot n'hi hagi que no arriben a la quota del 10% necessari per assolir els ajuts de la Generalitat. Aquest fet, diuen, condiciona encara més l'existència a la capital de l'Anoia d'"escoles per a rics i escoles per a pobres", pel que fan una crida a "obrir un debat" i evitar "una fragmentació social evident".