L'Ajuntament de Martorell va aprovar en el darrer ple municipal millorar els imports i els requisits del pla de subvencions que, des de fa quatre anys, el consistori destina a les empreses locals que fomenten la contractació de persones en situació d'atur. La proposta es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics.

Les bases reguladores dels ajuts incorporen, com a novetat, atorgar la subvenció a empreses que, en la data de sol·licitud i durant la vigència del contracte, «tinguin el domicili de l'activitat empresarial a Martorell i no el domicili social, com s'especificava fins ara», indica el regidor de Promoció Econòmica, Lluís Amat. A més, «es redueix d'un any a sis mesos el temps d'empadronament a Martorell de les persones desocupades contractades, des de la data de sol·licitud de la subvenció». També, passa de cinc a tres el nombre de persones que ha d'entrevistar l'empresa contractant per cobrir el lloc de treball subvencionat. Una altra novetat és la concessió de fins a 4.000 euros a l'empresa de nova creació que contracti un treballador en atur durant un any a jornada complerta i de 100 euros per mes addicional sencer, sense que l'import total superi els 5.000 euros. Si la jornada és inferior al 100%, la subvenció serà proporcional.