El candidat d'Igualada Som-hi (PSC-Comuns-Igualada Oberta), Jordi Cuadras, proposa per als propers quatre anys instal·lar dues rampes automàtiques al car-rer Lleida i l'avinguda Balmes per salvar el desnivell i garantir una mobilitat ràpida i fàcil entre aquestes dues zones de la ciutat. Aquesta és la primera proposta que explica d'un programa que diu que té 111 propostes.

Jordi Cuadras ha explicat que la candidatura ha encarregat un estudi tècnic a una empresa d'enginyeria que avala aquesta proposta i que parteix d'experiències d'èxit en ciutats com Vitòria o Santander. Cuadras es compromet a fer-la realitat durant el proper mandat si Igualada Som-hi gua-nya les eleccions.

Al carrer Lleida la rampa automàtica aniria del passeig Verdaguer fins al carrer Margarides en dos trams per la vorera dels jutjats, i a l'avinguda Balmes transcorreria des de la carretera de Manresa fins al carrer del Bruc en tres trams per la vorera est. Les rampes garantiran l'accés des del Poble Sec a una zona com la de la Masuca, on hi ha serveis i equipaments com el mercat, els jutjats, el futur campus universitari i la futura seu de l'Inem.

En el cas de l'avinguda Balmes serviria per apropar els veïns de Set Camins al centre i augmentar la mobilitat al sud de l'avinguda Balmes, al parc de l'Estació, i garantir un fàcil accés amb l'Escorxador, que la candidatura planteja que sigui un pol d'activitat cultural.

Jordi Cuadras també ha indicat que el seu Pla de Barris suposa igualar els serveis i equipaments municipals a cada barri.