Uns 7.000 alumnes de tot Catalunya han participat fins ara al programa «Què veus en mi? Soc més que una malaltia mental», que ha impulsat l'Hospital de Dia de l'Hospitalet, que pertany a Benito Menni CASM de Germanes Hospitalàries. Els seus resultats centraran una de les ponències de les desenes Jornades de Rehabilitació en Salut Mental, organitzades per l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, també de les Germanes Hospitalàries, i que han congregat uns 130 assistents entre dijous i divendres al Centre Cultural de Martorell, amb el lema «El camí de la recuperació».

Només durant el curs 2018- 2019 han portat a terme 34 presentacions i hi han accedit 1.102 alumnes. Durant aquests anys, han intervingut en ell 25 persones

amb diagnòstic de malaltia mental severa i, en l'actualitat, el programa disposa de 18 voluntaris coordinats per 6 professionals de l'equip assistencial (psiquiatra, infermers i auxiliars).

A banda de la presentació d'experiències en primera persona, com és el programa «Què veus en mi? Soc més que una malaltia mental», en el marc de les desenes Jornades de Rehabilitació en Salut Mental de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell es van exposar diferents programes específics pel que fa a la recuperació i es reflexionarà sobre cap a on ha d'anar la recuperació per consolidar-la.

L'objectiu principal del programa és fer un pas cap endavant contra l'estigma en salut mental, a partir de sessions informatives a estudiants. En aquestes sessions tenen un protagonisme especial les persones que pateixen trastorns mentals severs i que col·laboren de forma voluntària explicant als alumnes les malalties mentals. Hi participen sota la direcció d'un professional, però és una explicació directa de persones afectades.

La doctora Bosque afirma que el fet de parlar obertament sobre la seva malaltia i sentir-se escoltats i reconeguts contribueix a la seva recuperació i els ajuda a millorar l'autoestima i a sentir-se part d'un col·lectiu i útils per a la societat. «Durant els anys que fa que es porta a terme el projecte, hem vist una evolució molt important en aquestes persones, en passar de situacions de dificultats de comunicació per vergonya a parlar en públic, i no necessitar llegir un escrit en paper i improvisar en la seva narració», assegura la coordinadora de l'àrea de l'Hospitalet de Benito Menni CASM. Aquestes sessions també han despertat l'interès dels mateixos estudiants i molts han sentit la necessitat de conèixer més a fons aquest tipus de trastorns mentals i han decidit fer el seu treball de recerca de fi de curs sobre aquest tema. Trencar la visió negativa de la malaltia mental.

La doctora Clara Bosque explica que van decidir posar en marxa aquesta iniciativa per la necessitat que van detectar en la feina del dia a dia de trencar la visió negativa de les persones que pateixen una malaltia mental greu i crònica, com ara l'esquizofrènia o trastorns bipolars, de personalitat o obsessius-compulsius. «Aquesta malaltia no els impossibilita poder dur una vida organitzada i plena, perquè quan segueixen un tractament correcte i estan compensats, són persones amb majúscules, amb els mateixos drets i obligacions que qualsevol ciutadà».

«En el mateix àmbit sanitari, en aquells sectors on no es treballa directament amb la malaltia mental, com a l'atenció primària, continua existint un estigma, només per desconeixement», afirma la doctora Clara Bosque. Per aquest motiu, el programa també es va presentar a facultats d'Infermeria i Medicina.

Arran de la presentaciódel projecte a l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu, els alumnes de 4t curs realitzen les seves pràctiques de tracte de les persones amb malaltia mental.