L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha acceptat les demandes d'ampliació de l'horari de càrrega i descàrrega en l'illa de vianants que es posarà en marxa al nucli antic. El límit al matí serà fins a les 12.15 hores (i no les 11.30 hores, com s'havia acordat inicialment), i s'elimina l'obligatorietat que els comerciants demanin autorització per als vehicles de proveïdors. Aquests vehicles comercials només podran accedir sense autorització a l'illa de vianants durant l'horari de càrrega i descàrrega. Les persones propietàries dels comerços de la zona sí que hauran de demanar autorització per als seus vehicles.

Aquestes novetats pel que fa a la implantació de l'illa de vianants són resultat de la reunió entre ajuntament i comerciants del nucli antic. En aquesta trobada els botiguers van deixar clar que eren reticents a la nova mesura de restricció del trànsit a la zona. Els horaris de càrrega i descàrrega definitius són els següents: de dilluns a divendres, de 9.15 a 12.15 i de 15.15 a 16.30 h. Dissabtes no festius, de 8.00 a 12.15 i de 14.00 a 16.30 h.

Des del mes de setembre, l'Ajuntament d'Olesa ha rebut prop de 650 sol·licituds d'autorització d'accés a l'illa de vianants del nucli antic, que entrarà en funcionament el proper 2 de febrer. Aquestes sol·licituds fan referència a unes 1.300 matrícules diferents, que volen autorització d'entrada ja sigui de manera permanent o temporal. Les sol·licituds es tramiten a través de la seu electrònica del web municipal i, presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Aquests dies, la feina administrativa de l'Ajuntament es determinar si tots els sol·licitants tenen dret a circular per la zona de trànsit restringit. Per curar-se en salut, l'Ajuntament ja ha comunicat que si el proper dia 2 de febrer hi ha veïns que han demanat l'autorització i no han rebut resposta no seran multats. En tot cas, si se'ls denega l'autorització rebran les sancions que se'ls imposin després de rebre la notificació dient que no tenen dret a passar-hi.

Fins al dia 1 de febrer, tot i que ja es fa un registre de matrícules dels vehicles que hi accedeixin sense autorització, encara no s'emetrà cap sanció.