L'Ajuntament de Martorell ha prorrogat un any més el conveni amb la Generalitat per a la continuïtat del Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç (CDIAP) a la població, de manera que té garantida la prestació d'aquest servei fins almenys el desembre de 2021.

Al CDIAP, un equip de professionals de diverses especialitats -fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials, neuropediatres i administratius- atén els infants amb algun trastorn de desenvolupament -lleu o greu, permanent o transitori-, derivats dels centres sanitaris o de l'àmbit educatiu -gràcies a un treball en xarxa-, o a través de les mateixes famílies. És un servei gratuït, que diagnostica la problemàtica, informa, orienta i dona suport a les famílies, fa treball individualitzat i el seguiment de cada cas, entre altres funcions.

La regidora de Benestar Social de l'Ajuntament, Cristina Dalmau, destaca que el centre «atén nens i nenes en la seva primera infància i en prioritza la detecció precoç, perquè l'impacte sigui molt inferior. Per això, es posa especial atenció en l'etapa dels 0 als 3 anys».

Dalmau qualifica de «molt important» la pròrroga del conveni «perquè l'Ajuntament continuï oferint aquest servei assistencial de gestió municipal. Creiem que és importantíssim per als infants del nostre poble i de tot el Baix Llobregat Nord».

El de Martorell és un dels 92 CDIAP que el departament de Treball, Afers Socials i Famílies té desplegats arreu del país.