La Comissió de Territori de Catalunya, presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va aprovar ahir definitivament el Pla director urbanístic (PDU) de l'activitat econòmica del Baix Llobregat nord, que abasta els municipis de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires. El Pla determina i ordena tres sectors d'activitat econòmica supramunicipal; fixa directrius per habilitar diversos trams de bulevards urbans, i estableix mesures per estructurar i potenciar els cor-redors ecològics de la zona. Es va sotmetre a informació pública durant 45 dies, temps durant el qual va rebre 7 escrits d'al·legacions, i els informes dels ajuntaments d'Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Martorell, entre d'altres.

Fruit d'aquestes al·legacions, s'han introduït ajustos en les referències normatives del Pla, millores en les directrius per al sòl no urbanitzable i més mesures compensatòries de l'impacte ambiental d'un dels sectors que s'ordenen, el de Xàmenes. Igualment, s'ha enriquit l'estudi de la mobilitat generada i l'estudi ambiental estratègic, segons han explicat fonts de la Comissió.

Sectors d'activitat

El primer dels sectors que delimita és el del Cinturó Oest, situat en els termes municipals d'Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires, amb 118 hectàrees de superfície. Abasta els terrenys de la factoria SEAT des de l'avinguda de Ca n'Amat, a l'extrem nord, fins el parc forestal de Can Cases, al sud. S'hi proposa un sostre edificable màxim de 283.921 m2, inferior al que es preveia inicialment. Fruit de les al·legacions, s'han deixat fora d'aquest àmbit el Centre Tècnic i el Centre de Recanvis de SEAT, que ja es consideren sòl urbà consolidat.

L'ordenació proposada preveu convertir la banda oest de les instal·lacions de Seat en el nou front urbà de l'empresa una vegada es construeixi el Cinturó Oest. Es tracta del vial de connexió entre el perllongament del Quart Cinturó (B-40) i la B-224, que funcionarà com un nou eix distribuïdor del trànsit dels polígons industrials a l'oest de l'A-2.

El segon sector és el de Can Cases. Té 6 hectàrees de superfície, és una parcel·la triangular delimitada al sud per la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a l'est per l'antiga carretera N-II, i a l'oest pel ramal d'enllaç de l'A-2 i l'AP-7. Atesa la seva posició privilegiada, es dibuixa com un pol d'activitat vinculat a la factoria Seat, amb un sostre màxim de 39.486 m2.

Un nou sector d'activitat

I el tercer és el sector Xàmenes, de 52 hectàrees. Es troba entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires, a tocar de la carretera B-224. El seu desenvolupament es preveu aprofitant el desdoblament d'aquesta carretera. El Pla planteja ubicar-hi un nou sector d'activitat econòmica vinculat al sistema urbà de Martorell, amb un sostre màxim de 196.072 m2, i presta especial atenció a l'ordenació de la xarxa d'espais lliures que l'envoltarà per minimitzar el seu impacte paisatgístic.

El PDU recull el concepte de xarxa de bulevards urbans, entesos com a eixos cívics d'un carril per sentit per al trànsit motoritzat, amb preferència per al transport públic, així com carril bici i itinerari per a vianants.