L'Ajuntament d'Esparreguera es queda sense servei de transport adaptat per a persones usuàries del taller ocupacional Can Comellas, i per resoldre-ho mira si l'empresa Sumar, que gestiona la residència Can Comellas, podria assumir també aquest transport.

L'empresa Autocars Ravigo, que fa el servei en aquests moments, va demanar un increment del que rebia, i davant la negativa de l'Ajuntament ha decidit renunciar-hi.

L'Ajuntament ha explicat que estudia que l'empresa Sumar assumeixi el servei a partir del mes de gener i durant tot el 2021. Ravigo els va anunciar el 7 de desembre que deixava el servei «per motius econòmics». Aquesta companyia -segons ha explicat l'Ajuntament- estava en període de pròrroga de contracte, però havia demanat a l'Ajuntament un increment de la dotació econòmica, així com el pagament de la indemnització pels mesos en què, a causa de l'emergència sanitària de la covid-19, el servei va quedar suspès. Les clàusules del contracte, però, només permeten ampliar la prestació amb les mateixes condicions que el contracte original. La manca d'aquest servei, que afecta 11 famílies d'Esparreguera usuàries de Can Comellas, s'ha suplert en alguns casos amb vehicles privats, però en d'altres ha obligat que els usuaris no puguin accedir al centre per manca de transport. Ravigo prestava el servei des de l'any 2013 i tenia contracte vigent.