L'Ajuntament d'Olesa ha arrencat un projecte d'associacionisme empresarial, que compta amb la col·laboració de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), amb la voluntat que el municipi tingui una entitat que defensi els interessos de les àrees d'activitat econòmica i actuï com a interlocutor amb l'administració local.

La intenció és ajudar a la creació d'associacions per polígons i, si és possible, assolir una associació industrial d'Olesa. Es tracta d'un projecte que es dirigeix a les empreses establertes al municipi, principalment a les grans àrees.

Dídac Solà, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olesa, assenyala que una manera lògica d'aconseguir-ho «és que cada polígon impulsi una associació per tenir un interlocutor vàlid i àgil amb l'Ajuntament».

Un cop tancat el contracte, el pas següent de l'Ajuntament d'Olesa serà estructurar el plantejament del projecte i posteriorment prioritzar els polígons abans de començar a relacionar-se amb les empreses i fer reunions per ajudar els associats. Des de la regidoria de Promoció Econòmica es busca generar complicitat i confiança en tot el teixit productiu del municipi, el gran motor de l'economia local i de la creació d'ocupació.

La Unió de Polígons Industrials de Catalunya té l'encàrrec de detectar les empreses que es comprometen amb el projecte i en poden ser tractores. El regidor de Promoció Econòmica destaca que ja tenen un fort vincle amb les empreses, a les quals han informat sobre decrets i subvencions, però «es vol assolir una relació més pròxima per identificar necessitats i establir els paràmetres d'interacció».

La UPIC és una associació sense ànim de lucre integrada per diverses entitats que representen polígons industrials catalans, les 13 cambres de comerç catalanes i el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya. L'àmplia trajectòria de la UPIC en projectes d'associacionisme empresarial permetrà a l'Ajuntament disposar d'una metodologia de treball establerta, de més recursos i assolir els objectius més ràpidament. Durant el primer trimestre del 2021, la UPIC convidarà a participar en reunions de dinamització del projecte, que si la situació no canvia, hauran de ser virtuals fins a noves indicacions.

Des del Departament de Promoció Econòmica es recomana a les empreses o comerços interessats en alguna activitat formativa que s'adrecin a Cal Rapissa, al carrer Ample, 25, on trobarà tota la informació sobre el projecte.

No obstant això, en aquest projecte serà l'Ajuntament qui contactarà amb les empreses per donar a conèixer la iniciativa i establir contacte.

També es pot sol·licitar informació trucant al telèfon 93 7780050 (opció 3) o a través del correu electrònic promocioeconomica@olesademontserrat.cat.