L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal de l'Anoia ha atès 3.065 consultes i reclamacions durant l'any 2020, el major nombre de les quals han estat per temes relacionats amb serveis de telecomunicacions. Després de les connexions i la telefonia mòbil, el segon tema de consultat han estat els serveis d'electricitat, de gas, els serveis bancaris i les assegurances.

L'Oficina Comarcal ha tramitat unes 300 reclamacions relacionades amb les restriccions de la pandèmia de covid-19, com les derivades de la cancel·lació de viatges, de vols o de creuers. Entre els casos que han generat més consultes aquest 2020 hi ha hagut les 200 sobre el període de tancament de les clíniques Dentix.

Durant aquest 2020, l'OCIC també ha tramitat, segons explica la mateixa entitat, 369 reclamacions que s'han resolt mitjançant la mediació, de les quals 182 han acabat amb un acord de mediació i 37 han necessitat una sentència arbitral de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. L'import total dels abonaments de les reclamacions que feien una petició econòmica i s'han resolt per mediació ha estat de 79.119,59 euros.

A l'abast del ciutadà

El conseller de Consum del Consell Comarcal, Jordi Cases, ha explicat que les dades «mostren l'intens treball que es fa des de l'Oficina d'Informació al Consumidor. És un recurs que posem a l'abast de qualsevol ciutadà o ciutadana de la comarca. El fet que la major part hagin quedat resoltes a favor del reclamant indica la utilitat i necessitat d'aquest servei davant les injustícies que moltes vegades es produeixen en aquest àmbit».

L'OCIC és un organisme d'àmbit comarcal totalment gratuït que ofereix informació i assessorament al consumidor sobre els seus drets, tramitant les queixes, les reclamacions o les denúncies que siguin necessàries. D'altra banda també informa i assessora a les empreses i es realitzen activitats de formació en matèria de consum a empreses i escoles. L'objectiu de l'organisme és garantir els drets dels consumidors i de les empreses, a través de l'assessorament i la formació, actuar perquè les empreses assoleixin els nivells exigibles.