14 de març de 2021
14.03.2021
Regió7

Esparreguera recicla gairebé la meitat dels residus que produeix

El consistori alerta que en la recollida selectiva de paper i cartró hi ha una elevada quantitat d'impropis que arriba al 46,77%

13.03.2021 | 22:33
Contenidors de recollida de residus d'Esparreguera

Els veïns d'Esparreguera han separat, durant el 2020, el 49,9% dels residus generats, ja sigui a través de la recollida als contenidors, als serveis concertats o en deixalleries. Aquesta xifra suposa un 2,5% més que el 2019.

Malgrat això, segons assenyala el consistori, l'índex de recollida neta ha disminuït gairebé quatre punts i ara és del 39,31% a causa del descens en la qualitat dels residus recollits, especialment del paper i cartró, que registra el 46,77% d'impropis.

Així ho indiquen les dades de la recollida de residus municipals del 2020 fetes públiques per la Regidoria d'Espai Natural de l'Ajuntament d'Esparreguera, que també apunten que durant l'any passat els contenidors de recollida selectiva van acumular 8.074.480 kg de residus, el 6,4% més que l'any anterior.

Durant el 2020, les entrades totals a les deixalleries, fixa i mòbil, van ser lleugerament superiors, amb un total de 23.210 entrades, 818 més que l'any anterior, i es va incrementar el 37,60% l'ús de la deixalleria mòbil. A més, va augmentar el 6,69% el nombre de persones usuàries de la deixalleria municipal que es beneficien de les reduccions fiscals aplicables en la taxa d'escombraries.

Als contenidors de selectiva, tant soterrats com de superfície, la recollida selectiva bruta s'ha incrementat al llarg dels darrers anys i ha arribat al 37,99% el 2020. Ara bé, si es té en compte la qualitat dels residus, la recollida selectiva neta ha disminuït de forma significativa, i ha arribat al 27,15%, cinc punts menys que l'any anterior. La producció de residus s'ha incrementat en totes les fraccions, però ho ha fet especialment en l'orgànica en els contenidors de superfície, que ha augmentat el 72,05%, i en el paper i cartró, que en els contenidors de superfície ha crescut el 38,36% i al mercat no sedentari ho ha fet el 29,75%. El vidre s'ha incrementat el 18,22%, mentre que els envasos ho han fet el 17,94% als contenidors de superfície i el 13,51% als soterrats. El regidor d'Espai Natural, Emmanuel Ortí, ha afirmat que «cal destacar favorablement els increments en la recollida selectiva en superfície de la matèria orgànica, paper i cartró i envasos als barris de Can Rial, Mas d'en Gall i Can Vinyals; a més, s'ha produït un increment, en menor proporció, de la recollida d'aquestes fraccions mitjançant els contenidors soterrats».

Pel que fa a la qualitat dels residus, la disminució de la recollida selectiva neta és deguda principalment a l'alt percentatge d'impropis en el paper i cartró dels contenidors soterrats, que ha arribat al 46,77%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook