El departament de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments de l'Ajuntament d'Olesa està realitzant aquesta setmana treballs de plantació a diferents espais verds del municipi com al parc de l'Estatut i zona de l'Escorxador i també plantació d'arbrat al pàrquing de la Pista d'Atletisme.

Concretament a la zona d'aparcament de la Pista d'atletisme de les Planes es plantaran 15 unitats de lledoners (Celtis australis) i també es farà la instal·lació de la línia de reg.

A la zona verda del Parc de l'Estatut, zona de l'Escorxador, a la Rambleta del carrer de Priorat (les Planes), al parc de Poble Sec i al de l'Oasis també es farà la plantació de diferents espècies. S'ha començat pel Parc de l'Estatut i Escorxador on s'està plantant romaní, gauras o Vibornum tinus, entre d'altres.

Aquests treballs s'emmarquen en el seguit d'actuacions que està duent a terme l'Ajuntament d'Olesa al llarg d'aquest 2021 amb treballs de conservació i manteniment als diferents barris. A principis d'any van començar pel barri del Poble Sec i Sant Bernat amb treballs de manteniment de clavegueram, neteja d'embornals, manteniment de voreres i asfaltat. Es farà rotació d'actuacions pels diferents barris i els treballs es planifiquen després d'una reunió amb les entitats veïnals.