Igualada implantarà en els propers mesos el model de recollida porta a porta per a grans productors com poden ser supermercats, restaurants o grans comerços. Aquest nou sistema permetrà la recuperació de molts materials que fins ara acabaven a l’abocador, el que ha de revertir en una millora ambiental i també d’eficiència econòmica.

El regidor de Sostenibilitat d’Igualada, Miquel Vives, ha explicat que l’Ajuntament assumeix aquest repte amb tres objectius. En primer lloc, es vol facilitar als establiments el compliment d’aquesta normativa amb un sistema de recollida adaptat a les necessitats i generació de residus de les activitats comercials, s’incentivarà els que ho facin bé amb rebaixes a la taxa de residus i s’incrementaran els índexs de reciclatge de la ciutat, millorant així, ha assegurat Vives, «el nivell de sostenibilitat». Vives ha destacat també que a Igualada «s’estan fent les coses bé. La feina de veïns i comerciants ha fet que portem anys amb increments sostinguts de la recollida selectiva de la ciutat, i ara ens cal fer un pas més. Un pas endavant amb la sostenibilitat de la ciutat i el repte del canvi climàtic».

Aquest model s’implantarà aquest any sobre els establiments que es consideren grans productors de residus. A partir d’ara, s’enceta la recollida d’informació del nou sistema de recollida de residus que es generen a les activitats econòmiques, informant els comerços sobre com han de gestionar els seus residus. Durant la primera fase es determinarà quins són els establiments que entren en aquesta categoria de grans productors mitjançant visites presencials, i posteriorment se’ls farà entrega del material necessari per fer el lliurament dels residus al sistema de forma correcta i es faran reunions explicatives del sistema.

El sistema de recollida porta a porta per a comerços ja fa temps que està en proves a la ciutat de forma voluntària per als comerços que així ho desitgen.

Aquest nou sistema permetrà la recuperació de molts materials que fins ara acabaven a l’abocador. Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són, en general, significativament superiors als obtinguts amb contenidors de carrer. Els residus comercials representen de mitjana als municipis catalans entre un 36% i un 40% del total de residus que es generen. Per aquest motiu, la Llei de residus estableix l’obligatorietat de la correcta separació en origen i el reciclatge de totes les fraccions de les activitats comercials i industrials.