A Esparreguera es van interposar al llarg de l’any passat 264,8 denúncies de trànsit per cada 1.000 habitants, 43 punts per sobre de la mitjana dels municipis d’entre 15.000 i 25.000 habitants de la província de Barcelona. Per contra, es van cometre menys delictes que a la mitjana de poblacions, 38,7 infraccions per cada 1.000 habitants davant les 40,6 que es van registrar de mitjana.

Els indicadors referits a la policia de trànsit apunten que de les 264,8 denúncies de trànsit per cada 1.000 habitants que es van interposar l’any passat a Esparreguera, el 80,3% procedien de zones d’estacionament amb control horari; mentre que a la mitjana dels municipis que participen en el Cercle aquest percentatge és bastant inferior i se situa en el 50,5%. El 5,1% del total de les denúncies de trànsit van ser per fets greus o molt greus, una xifra per sota de la mitjana global, que va ser del 19,7%. Així mateix, el 2020 es van produir 4,8 accidents de trànsit en vies urbanes per cada 1.000 habitants (la mitjana va ser de 4,5 accidents), dels quals 1,4 van tenir víctimes.

L’inspector en cap de la Policia Local d’Esparreguera, Josep Sánchez, ha explicat que al llarg del 2020 s’han registrat 38 víctimes lleus i 2 víctimes greus a conseqüència d’atropellaments, i ha destacat que «no s’ha produït cap accident amb víctimes mortals en vies urbanes des de fa sis anys».

En l’àmbit del trànsit, també destaca que a Esparreguera es van interposar 37 denúncies per cada 100 vehicles censats al municipi, xifra per sobre de la mitjana, que és de 32 denúncies.

Aquestes xifres es desprenen del Cercle de Comparació Intermunicipal (CCI) de Policia Local, un instrument elaborat per la Diputació de Barcelona de suport a l’avaluació i millora de la prestació d’aquest servei local a la província en el qual participen una setantena de municipis.

Les dades, que es van presentar als grups de l’oposició a la darrera Comissió Informativa de Presidència, també indiquen que, amb una plantilla de 33 persones, Esparreguera té 1,35 policies per cada 1.000 habitants, una xifra situada per sota de la mitjana, que és d’1,62 agents, i que la despesa corrent per habitant és de 84 euros, inferior a la mitjana dedicada a aquest servei, que concretament és de 101 euros per habitant.