El departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada farà efectives en els pròxims dies les subvencions a les empreses d’aquest any. En total s’han lliurat 41 subvencions a empreses de la ciutat amb una inversió total de 110.000 euros. Les sol·licituds efectuades han estat per les dues primeres línies d’ajuts.

Pel que fa a les subvencions per a empreses de creació recent s’han atorgat un total de 16 subvencions per un import total de 21.000 euros. Pel que fa a la segona línia de subvencions, destinades a l’adaptació de les empreses al mercat, s’han atorgat un total de 25 subvencions per un import total de 89.000 euros. Amb aquestes subvencions les empreses han pogut dur a terme diversos plans de millora que es poden dividir en cinc tipologies. S’han resolt 12 plans de millora de negoci amb un import de 39.353 euros; 6 plans de millora de màrqueting per un import de 23.647 euros, 1 pla de millora logístic amb un import de 5.000 euros i 2 plans de millora d’equip humà per un import de 4.400 euros.