Diverses companyies elèctriques han deixat d’emetre les darreres factures del 2021 per la qual cosa el Consell Comarcal de l’Anoia, a través de l’Oficina del Consumidor, s’ha ofert als veïns de la comarca per poder resoldre conflictes en aquest àmbit. El principal problema, a priori, és que els consumidors poden rebre factures de tot l’hivern de cop, amb la qual cosa els diners a pagar seran més importants que els habituals. Són els mesos més freds de l’any.

L’Oficina del Consumidor del Consell Comarcal de l’Anoia ha aclarit que davant d’aquesta pràctica els consumidors tenen la possibilitat de fer un pagament fraccionat sense recàrrec i ofereixen els seus serveis per dirimir casos de conflicte. Aquesta oficina està rebent darrerament consultes i reclamacions en relació amb la falta d’emissió de factures per part d’algunes companyies elèctriques. En alguns casos això succeeix des de fa mesos i tot plegat suposa que el deute del consum es va acumulant.

Les companyies han manifestat la voluntat de resoldre aquestes reclamacions directament amb el reclamant o bé, en última instància, a través de la mediació de consum. També han explicat que «quan es rebi la factura de tot el consum acumulat, es pot fer efectiu l’import en un sol pagament o bé es pot demanar el fraccionament». Les persones afectades per aquest supòsit han de comunicar la incidència a l’empresa subministradora.