El Cos d'Agents Rurals ha comissat 45 exemplars i 1.940 quilograms de carn de senglar que incomplia la normativa de salut pública. Les peces de senglar les transportava un camió que ha estat interceptat a Ponts (Noguera) per agents de l'Àrea Regional de Lleida i un cop comissades s'han traslladat a una planta incineradora de residus orgànics per a la seva destrucció. Com a resultat de la inspecció, s'ha denunciat una empresa càrnica de la província de Sòria per incomplir el decret de recollida, transport, condicionament i comercialització de caça silvestre. Segons les dades recollides pels agents, l'empresa hauria recollit les peces en diferents Àrees Privades de Caça (APC), iniciant la ruta a la Panadella (Anoia).

Amb aquesta actuació els agents han comprovat el compliment dels requisits higiènics i sanitaris previstos en la normativa europea així com en el decret de comercialització de carn de caça aprovat per la Generalitat de Catalunya l'any 2019.

Entre els incompliments detectats pels agents hi ha recollir peces de caça fora dels punts logístics autoritzats; carregar els animals oberts sense vísceres vermelles, ni budells ni estómac; recollir i transportar durant més de dues hores aquestes peces amb un vehicle sense refrigeració; o no poder acreditar l'origen ni la traçabilitat dels animals.

L'objectiu de les normes és, entre altres, evitar l'expansió de malalties com la pesta porcina africana (PPA), la brucel·losi, la triquinosi o la malaltia d'Aujezsky.