El Govern ha desistit de sis recursos d'inconstitucionalitat interposats per l'anterior Executiu contra normes autonòmiques, després d'un «esforç de concertació i negociació» amb les comunitats autònomes per reduir la conflictivitat entre les administracions.

Segons informa el ministeri de Política Territorial, en cinc dels casos s'han aconseguit acords amb les comunitats per modificar o interpretar les normes recorregudes, mentre que en el cas restant va ser el canvi de la legislació estatal la que feia improcedent el recurs.

Aquest últim cas és el referit a la llei catalana per a la sanitat universal, el recurs de la qual va ser retirat després de l'aprovació del reial decret llei de sanitat universal al Congrés, el qual va permetre que la norma autonòmica fos d'acord amb el marc normatiu estatal.

Altres recursos dels quals el Govern espanyol ha desistit es refereixen a lleis d'Aragó i el País Basc, i la majoria van afectar normes de caràcter social que podran ser aplicades una vegada acordada la seva modificació per ser «conformes a dret», indica el ministeri.

Des de l'arribada de l'Executiu socialista, el juny de l'any passat, s'han iniciat, a més, 22 procediments de negociació a l'empara de l'article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, que permet ampliar el termini d'interposició del recurs d'inconstitucionalitat de tres a nou mesos.