Al marge de caçadors i policies, a Catalunya hi ha 654 persones que per la seva activitat diària de risc, com joiers o armers, tenen llicència d'armes de foc curtes, una xifra que es va estabilitzar els últims anys malgrat que s'han sol·licitat 263 llicències entre abril del 2018 i març del 2019.

Segons el cap d'intervenció d'armes i explosius de la Guàrdia Civil a Catalunya, el comandant Miguel Ángel Quesada, la majoria de persones amb llicència de tipus B, que empara les armes de foc curtes (pistoles i revòlvers) a particulars, són «armers, joiers o persones públiques», la feina dels quals implica un «risc especial». A Barcelona, amb 358 llicències, és on es concentren més particulars que porten armes de foc curtes, i és la tercera província espa-nyola amb més llicències d'aquest tipus, molt darrere de Madrid, que en té 2.426, i també de Múrcia, amb 437.

Durant el 2017, un total de 358 persones tenien una llicència B expedida a la província de Barcelona, mentre que a Girona, 101; a Lleida, 91, i a Tarragona, 58. El 2017, en total, se'n van denegar 57.