El conseller d'Interior, Miquel Buch, va advertir que «si no plou aquest mes de juny podríem haver d'encarar la pitjor campanya forestal dels últims anys». A la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya, Buch va explicar que per afrontar aquesta campanya s'impulsarà un canvi en la metodologia de treball, passant «d'un model reactiu a un de proactiu». Això es concretarà en menys contractes però més llargs i més mobilitat dels recursos humans, entre altres aspectes. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va destacar que on més ràpidament s'incrementarà el perill d'incendi si no plou seran les comarques de l'Empordà i de l'Ebre.