El PSC va registrar ahir a la mesa del Parlament una bateria de preguntes en relació amb la pancarta penjada al balcó del Palau de la Generalitat, amb el lema «Llibertat d'opinió i d'expressió». Els socialistes pregunten si Lluís Llach, Sílvia Bel, Antonio Baños i Teresa Casals, els encarregats de fixar el nou cartell en substitució al que feia referència als presos i exiliats, estaven acreditats per accedir-hi, si els acreditats poden «lliurement desplegar pancartes» o si «el cas constituïa una excepció». En aquest supòsit, qüestionen quins són els criteris per autoritzar aquestes persones en concret i per desplegar aquesta pancarta.

«En quins casos similars altres ciutadans seran autoritzats a accedir en les mateixes condicions al Palau i a desplegar-hi altres pancartes?», interroguen.

El diputat Ferran Pedret, que ha redactat la bateria de preguntes, també pregunta si els encarregats de desplegar la pancarta van accedir al Palau de la Generalitat portant el cartell. Si és així, diu, s'interessa per si es va procedir o no a un control de seguretat per examinar «el voluminós paquet que s'introduïa». En cas que no la duguessin, pregunta si aquesta pancarta ja es trobava dins al Palau i quina persona, administració o organisme n'és el propietari. També vol saber qui va encarregar-ne la confecció i a través de quin procediment administratiu, a més de saber qui va sufragar-la i en quin espai de l'edifici estava emmagatzemada i si és « lliure l'accés per a qualsevol ciutadà que accedeixi al Palau». «Es troba normalment tancat i protegir per algun pany, o custodiat, aquest espai d'emmagatzematge?», qüestiona. També consulten si l'acreditació per accedir al Palau que s'estén a ciutadans particulars normalment inclou la possibilitat de deambular-hi lliurement i accedir a tots els seus espais.

D'altra banda, pregunta sobre quina persona va autoritzar que uns ciutadans que havien accedit al Palau prenguessin possessió d'una pancarta de la qual no eren propietaris ni titulars i quin és el protocol dels Mossos d'Esquadra que custodien l'edifici si un grup de particulars accedeix al Palau i desplega una pancarta des del balcó principal.

«Per quina raó no es va aplicar, en aquest cas, el protocol habitual?», interroguen els socialistes, que també volen saber quin comandament dels Mossos o quin responsable polític va donar instruccions de no actuar en aquest cas, i per quines raons objectives es va decidir «obeir» aquesta instrucció de no actuar.