Aquest mes d'octubre del 2019 toca canvi horari. La matinada de diumenge acaba l'horari d'estiu i comença el d'hivern, i cal canviar el rellotge. Així, a les 3 seran les 2 novament i, per tant, la nit de dissabte a diumenge es podrà dormir una hora més.

El canvi d'hora d'estiu a hivern sempre es produeix l'últim diumenge d'octubre -enguany, el dia 27- a tot Europa, d'acord amb la Directiva Comunitària del Canvi d'Hora, que és d'obligat compliment amb l'objectiu d'aconseguir un estalvi energètic.

Segons el calendari plantejat per la Comissió Europea, l'últim canvi d'hora obligatori hauria d'haver estat el passat 31 de març i els Estats membres que desitgessin tornar a l'hora d'hivern havien de realitzar una darrera modificació aquest 27 d'octubre, però no serà així.

Història del canvi d'hora

El costum d'endarrerir el rellotge en una hora a l'hivern i recuperar-la a l'estiu es va començar a utilitzar de forma generalitzada el 1974 per poder aprofitar millor la llum del sol (i consumir menys electricitat) després de la primera crisi del petroli.

La Directiva Europea que regeix el denominat Canvi horari fixa que l'horari d'estiu comença l'últim diumenge del mes de març i que acaba l'últim diumenge d'octubre. D'aquesta manera, a partir d'aquest diumenge, 27 d'octubre, recuperarem la que és considerada hora oficial a Espanya, és a dir, una hora per davant del temps que marca el meridià de Greenwich (Greenwich Mean Time GMT).

Recorda que si tens marcada al mòbil la pestanya 'Zona horària automàtica' -opció que sol venir marcada per defecte-, el canvi d'horari es farà de forma automàtica.

Aquesta mesura no només s'adopta a Espanya, sinó que es du a terme en uns 70 països de tot el món. Japó és l'únic país industrialitzat que no s'ha adaptat encara a aquesta normativa. En concret, s'aplica a tots els països d'Europa, Amèrica del Sud, Àfrica i en algunes zones dels Estats Units i Canadà.