Catalunya presentava un dèficit de 493 milions d'euros fins al setembre, una xifra que equival al 0,21% del PIB, segons va informar el ministeri d'Hisenda. La situació ha empitjorat respecte del setembre de l'any passat, quan presentava un superàvit de 312 milions (0,14% del PIB) i registrava una pujada del 58% en un any. En el seu conjunt, les comunitats autònomes van registrar un dèficit de 3.648 milions en els primers nou mesos de l'any, el 0,29% del PIB. Pel que fa al dèficit públic espa-nyol, va caure el 20,7% fins a l'octubre fins a situar-se en els 6.303 milions, que equival al 0,50% del PIB. Aquesta ràtio és inferior al 0,66% del mateix període de l'any anterior. D'altra banda, el dèficit consolidat del conjunt d'administracions públiques fins al tercer trimestre, excloent les corporacions locals, era de 20.957 milions d'euros, l'1,68% del PIB.

En el període de nou mesos fins al setembre hi havia quatre autonomies que presentaven superàvit: el País Basc (530 milions), les illes Canàries (525), les illes Balears (48) i Navarra (39). La resta, presentaven dèficits que arriben fins als 1.158 milions del País Valencià. Pel que fa a l'administració central, fins al tercer trimestre de l'any el dèficit es va situar en el 0,85% del PIB, excloent l'ajuda financera. Aquest dèficit s'ha reduït el 24,4% en comparació amb el mateix període del 2018, com a conseqüència de l'increment del 3,4% dels ingressos i l'augment de l'1,1% de les despeses. Paral·lelament, el dèficit de la Seguretat Social era de 6.690 milions fins al setembre. Els recursos es van incrementar el 5,8% i destaca l'evolució favorable de les cotitzacions (+8%), mentre que els llocs de feina van pujar el 6,2%. Finalment, el Servei Públic d'Ocupació Estatal presentava un superàvit de 1.755 milions, el 5% més que el setembre del 2018, i el Fogasa un superàvit de 103 milions.

Per la seva banda, els fons de la Seguretat Social van presentar un dèficit de 6.690 milions d'euros, amb un augment del 5,8% dels recursos (el que representa un creixement del 8% de les cotitzacions), davant del 6,2% de les despeses. El sistema de la Seguretat Social va registrar un dèficit de 8.548 milions d'euros, xifra que representa el 0,68% del producte interior brut.

Pel costat dels ingressos, la recaptació de l'IRPF va arribar als 73.586 milions d'euros, el 4,6% més que en el mateix període de l'any anterior, mentre que els ingressos per l'impost sobre societats van caure gairebé l'11,9%, fins als 20.015 milions d'euros.

Creix la recaptació per l'IVA

En la imposició indirecta, la recaptació per IVA va augmentar el 2%, fins als 64.048 milions d'euros; al mateix temps que els ingressos per impostos especials van sumar 17.875 milions, xifra que suposa un increment del 4,7%.

Dins d'aquests tributs, l'impost de l'alcohol i begudes derivades va arribar als 623 milions, el 4,2% menys; mentre que la recaptació per l'impost a les tasques del tabac va augmentar el 0,5%, fins als 5.403 milions.

Pel que fa a les despeses, les referides al personal van arribar als 13.631 milions d'euros fins a l'octubre, el 4,4% més, principalment per la pujada dels sous (+5,1%), fins a 11.418 milions, a causa de l'augment del 2,5% i a l'equiparació salarial de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb els cossos policials autonòmics, que ha suposat 428 milions en el període, 206 milions més.

Mentrestant, les despeses corrents es van elevar el 33,2%, fins als 3.006 milions d'euros.

D'altra banda, les transferències corrents van caure el 0,7%, fins als 74.608 milions, i les de capital van retrocedir el 10,1%, fins a 5.109 milions d'euros.

Finalment, les inversions reals van baixar el 12,9%, fins als 3.034 milions com a conseqüència de la davallada experimentada en inversió civil (-4,8%), per la caiguda en Foment (-5%), i de la baixada que hi ha hagut en inversió en Defensa (-20,6%).