La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat acumula des de fa mesos impagaments de més de 13 milions d'euros a les entitats que presten serveis d'acollida de menors, cosa que està causant greus problemes de tresoreria que fan trontollar aquestes entitats.

Així ho van denunciar ahir la patronal Confederació del Tercer Sector Social i la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i Adolescència (Fedaia), que van alertar que aquests impagaments causen «inseguretat jurídica i econòmica» i «greus dificultats, tensions i malestar en les organitzacions i en els professionals».

La patronal del tercer sector estudia presentar una demanda per reclamar a la Generalitat els interessos de demora pels retards a pagar els serveis públics concertats, que van des dels Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) fins a pisos assistits per a joves, serveis d'emergència o centres d'acollida.

Segons la Confederació, els impagaments estan generant «greus tensions de tresoreria a les entitats i posen en risc tant la sostenibilitat dels serveis com el compliment de les obligacions laborals», és a dir, el pagament als seus professionals.

En un comunicat, la patronal va recordar que la Generalitat té «la responsabilitat última d'assegurar els serveis a la infància i joventut tutelades» i que, per culpa dels retards, les entitats han de finançar els serveis amb recursos propis o, en la majoria de casos, endeutant-se amb bancs, amb el corresponent pagament d'interessos «i l'encariment final dels serveis».

La patronal espera que en els pròxims dies el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del qual depèn la DGAIA, vagi pagant factures endarrerides, algunes de les quals són d'abans de setembre.

Dels 13 milions de deute, sis corresponen a factures de setembre que s'havien d'abonar a final de novembre i la resta a factures anteriors. Les entitats consideren que la DGAIA ha entrat en una «dinàmica insostenible per al sector», que reclama també un pla de recuperació i millora del finançament dels serveis d'atenció a les persones que permeti assegurar la cobertura, qualitat de l'atenció, sostenibilitat dels serveis i millora de les condicions laborals dels treballadors.