«L'empresa no pot obligar un treballador a presentar un comprovant mèdic per a tenir coneixement de si té el COVID-19 o qualsevol altra patologia», adverteix Vidal, que afegeix: «Tampoc no pot acomiadar un treballador perquè no aporta aquests informes mèdics».

El Ministeri de Treball ha difós una guia d'actuació per a frenar l'epidèmia de coronavirus en entorns laborals. En el document es demana a les empreses que paralitzin l'activitat si hi ha risc de contagi en el centre de treball, sempre que es doni un «risc greu i imminent» que inclogui una valoració basada en «fets fefaents». Per tal d'«evitar situacions de contacte social», s'anima les empreses a implementar el teletreball.

L'empresa a part d'informar sobre les mesures de prevenció, també podrà demanar als seus treballadors si viatgen a zones de risc de contagi i el personal tindrà l'obligació de dir-los-hi.