L'impacte que el confinament pot acabar tenint emocionalment depèn de cada cas i de la seva durada, però els experts consultats per aquest diari consideren que la societat està prou capacitada per passar el tràngol amb una relativa normalitat.

Davant una situació de confinament com aquesta, David Gallardo diu que sobretot cal «seny, tranquil·litat, imaginació i una mica d'humor». D'entrada, recomana mentalitzar-se que aquest conjunt de mesures «són un deure i un mal menor per a un bé major», i que «a la llarga seran beneficioses per al bé comú».

Per la seva banda, Pere Bonet sosté que aquestes mesures sense precedents han tingut un gran impacte en tothom, i a partir d'aquí «la reacció dependrà de cadascú», però està convençut que majoritàriament «ens adaptarem bé». Admet que hi haurà persones especialment sensibles o hipocondríaques a qui aquesta situació els generarà més por, però diu que qui pateix algun tipus de patologia prèvia en aquest sentit ja sap què ha de fer i sol tenir el seu propi psicoterapeuta». Per a la resta de la població, entén que no ha de suposar cap trasbals psicològic ni emocional, «i encara més sabent que és una situació amb límit temporal que el que requereix és paciència».