? El Govern de la Generalitat va anunciar ahir que limitarà el preu dels enterraments i fixarà un de màxim per rebre la prestació bàsica que preveu la Llei. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va dir que l'objectiu és «evitar possibles abusos per part de les funeràries». Per això s'habilita la Secretaria de Salut Pública per exercir la coordinació de les competències sobre serveis funeraris. Durant l'emergència sanitària, aquests serveis poden ser declarats serveis de prestació forçosa.