La situació causada per l'emergència sanitària de la Covid-19 ha obligat a reestructurar temporalment l'atenció primària a la comarca del Berguedà. Amb la intenció d'optimitzar recursos i garantir el servei a la ciutadania berguedana, a partir d'aquest mateix dimarts 31 de març només es concentrarà l'atenció presencial al CAP Berguedà i per a algunes excepcions al CAP Puig-reig. La resta de centres de la comarca no estaran oberts per a urgències de nits ni caps de setmana.

Especialitats a Puig-reig

Per garantir els recursos mèdics i la màxima seguretat dels professionals que treballen en aquests centres, i també de la ciutadania, l'atenció primària a la comarca es reorganitza i es concentra l'atenció presencial al CAP Berguedà, excepte les especialitats de pediatria, llevadores, odontologia, treball social i atenció psicològica de tota la comarca, que es faran al CAP Puig-reig de 8 h a 20 h.

Al CAP Berguedà es concentrarà l'atenció presencial per a tota la resta de patologies i afeccions. El centre tindrà dues zones de treball diferenciades, una per a pacients amb patologies d'alt risc de Covid-19 i una altra per a la resta de pacients. D'aquesta manera, es garanteix la seguretat de ciutadania i usuaris i es redueix el risc de contagi. D'altra banda, l'atenció d'urgències presencial de primària, de 20.00h del vespre a 8.00h del matí, festius i caps de setmana, de tot el Berguedà es donarà al CUAP Berga, situat a les instal·lacions de l'Hospital Sant Bernabé.

Atenció domiciliària i telèfon

Els CAP de Guardiola de Berguedà, Gironella i Puig-reig no estaran oberts per a urgències de nits ni caps de setmana. Es disposa també d'un dispositiu d'atenció domiciliària per donar sortida a la població en cas de necessitat. Cal destacar que, malgrat no estar oberts per a visites presencials de la ciutadania, tant el CAP de Guardiola de Berguedà com el de Gironella continuaran actius, fent atenció domiciliària i suport a les residències de gent gran de l'Alt i el Baix Berguedà, respectivament.

Des del departament de Salut es recomana que s'evitin al màxim les visites presencials als centres d'atenció primària si no són estrictament necessàries. D'altra banda, els telèfons dels CAP de referència, Guardiola de Berguedà, Berga, Gironella i Puig-reig, sí que continuaran funcionant per atendre les consultes telefòniques dels usuaris.