El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha informat aquest dimecres que, amb dates tancades a 31 de març, hi ha 830 persones que viuen a residències de gent gran que tenen diagnòstic de coronavirus, segons informen els centres residencials de la xarxa pública del país (públics i privats). Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de Salut. A més, 189 residents estan hospitalitzats.

A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades.

Fins a aquesta data s'han confirmat també que són 158 les residències amb persones diagnosticades de coronavirus i 317 amb persones amb simptomatologia. El sistema català està format per 1.073 residències de gent gran.

Pel que fa als i les professionals, 3.184 estan aïllats o tenen simptomatologia, d'un total de més de 75.000.

Durant el mes de març, a les residències catalanes han mort 362 persones per coronavirus, segons ens han informat els mateixos centres.