? FETOR (Federació Espa-nyola de Tècnics Ortopèdics) ha atès la sol·licitud de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut de donació de material per estrenar per a l'antiga residència Catalunya. En concret, dues grues per a la mobilització i el trasllat de pacients i una cadira de rodes plegable. Els ha estat impossible subministrar altres productes demanats per a la vida diària dels usuaris que hi aniran a viure a causa del desproveïment generalitzat del mercat. «S'ha fet un treball contra rellotge per servir amb la màxima rapidesa possible els productes, atesa la urgència instada per l'organisme per fer-ho», ha apuntat Jaume Reixach, president de la FETOR.