El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC) i Metges Sense Fronteres (MSF) col·laboren per fer arribar formació en línia sobre la covid-19 a professionals sanitaris i del sector assistencial que treballen a residències. Els materials i sessions formatives busquen ampliar el coneixement del personal i donar consells i instruccions per aplicar mesures d'higiene i prevenció de la malaltia per minimitzar el risc de contagi.

Els treballadors poden accedir a la formació a través de l'aula virtual de MSF. La iniciativa també va dirigida a aquelles persones que s'han inscrit a les borses de treball creades per fer front a l'alarma sanitària i vulguin millorar la seva formació.

Els mòduls van a càrrec de professionals de l'ONG, que té una àmplia experiència en la gestió d'epidèmies i que està donant suport a residències durant la crisi. A banda dels seus formadors, l'entitat també cedeix la seva plataforma i els continguts.

Les persones inscrites rebran formació, entre d'altres, sobre rentat de mans i mesures de protecció, cura i higiene, correcta utilització d'equips de protecció individual i ús de mascaretes, entre d'altres.