«La mobilitat entre províncies es produirà quan arribem a la nova normalitat», va dir Pedro Sánchez. Així, només es podrà viatjar de manera interprovincial, a una segona residència, un cop assolida la fase 4 a final de juny. Mentrestant, sí que ho podran fer aquells que visquin a la mateixa demarcació on tinguin el segon habitatge.