A partir d'aquest dijous, l'ús de mascareta és obligatori per a persones de més de sis anys en els casos en què no es puguin garantir els dos metres de distància mínima en la via pública i espais tancats. Així ho ha acordat el ministeri de Sanitat amb els executius autonòmics, de manera que la mascareta es convertirà en una eina bàsica per a la desescalada cap a l'anomenada «nova normalitat».

Les policies locals de Manresa i Berga prioritzaran el diàleg i la conscienciació a les sancions si detecten persones que no porten mascareta. Fonts de la Policia Local de Berga afegeixen, però, que l'incompliment de la mesura pot comportar sancions. D'altra banda, fonts de la Policia Local de Manresa expliquen que primer es recordarà l'obligació d'utilitzar la mascareta i també s'alertarà que amb l'incompliment s'exposen a una sanció. Els cossos policials també alerten que en casos de situacions greus, de perill o si no es fa cas a les instruccions dels agents, aquestes persones seran denunciades, tal i com també passa amb qui incompleix el confinamient. En aquests casos, els agents policials el que fan és aixecar acta de l'incompliment i aquest és traslladat a l'organisme sancionador corresponent, que és el que acaba determinant la quantitat de la sanció.

Quins tipus de mascareta hi ha?

Per ajudar a entendre la importància de les mascaretes, la multinacional líder en els camps de la tecnologia mèdica i de seguretat Dräger explica els diferents tipus que hi ha, i ofereix una sèrie de consells per posar-se-les de manera correcta.

Existeixen tres tipus de màscares, cadascuna amb unes característiques específiques. D'una banda hi ha les higièniques, recomanades per a persones sanes i sense contacte amb el coronavirus;en segon lloc hi ha les quirúrgiques, aconsellades per a persones contagiades, que estan dissenyades per protegireals que estan al voltant del portador; i, finalment, hi ha les autofiltrants, que són equips de protecció individual i que ofereixen més varietat. En aquest cas, existeixen també tres subclasses: FFP1, que frena almenys el 78% de les partícules; FFP2, que frena el 92% de les partícules; i la FFP3, que frena el 98% de les partícules. És important saber que les dues últimes -la FFP2 i la FFP3-, ambdues sense vàlvula d'exhalació perquè aquesta permetria la possibilitat de contagi, són les recomanables enfront del coronavirus, perquè serveixen per evitar contagiar i contagiar-se. Les FFP1 filtren igual, però amb un percentatge menor d'eficiència.

Consells per posar-la

Per minimitzar el risc de contagi del coronavirus és bàsic col·locar-se la màscara de manera correcta. Per això, cal que l'usuari estigui familiaritzat amb el seu ús abans de fer-la servir. Cal agafar la mascareta pels extrems -mai per la part central- i rentar-se les mans, i després en cas de recol·locar-la. Les mascaretes no es poden utilitzar durant més de quatre hores, i s'han de treure o substituir per una altra si estan fetes malbé o si es fa difícil respirar. Tampoc no es poden sotmetre a cap canvi -per petit que sigui- i no es poden utilitzar les màscares de filtrat en espais confinats o en àrees on es puguin acumular gasos o vapors perillosos.

Queixes dels propietaris

D'altra banda, però també dins l'àmbit dels espais público-privats, els Col·legis d'Administradors de Finques han comunicat al ministeri de Sanitat que la majoria de les comunitats de propietaris no podran complir amb les condicions per a la reobertura de les piscines. En aquest sentit, assenyalen que la majoria de comunitats no disposen de cap sistema de control de l'aforament, que com a màxim serà del 30%. A més, destaquen que les comunitats de no tenen personal com per donar cites prèvies i organitzar horaris per torns per a l'ús de les piscines, i que tampoc es poden fer reunions de comunitats de propietaris per tal d'establir una regulació a cada edifici. Pel que fa a les zones d'estada dels usuaris, el govern indica que s'haurà d'establir una regulació espacial per garantir la distància de seguretat.