BBVA va col·locar ahir al mercat 1.000 milions d'euros de l'emissió inaugural d'un bo social Covid-19, la primera d'una entitat financera privada a Europa. La demanda voreja els 5.000 milions d'euros. Els fons estaran principalment destinats a mitigar els severs impactes econòmics i socials causats directa o indirectament per la pandèmia per la Covid-19. El tipus d'interès ha quedat fixat en mid swap més 112 punts bàsics, 33 punts bàsics per sota del preu indicatiu inicial ( mid swap més 145 pbs).

L'emissió es llança a l'empara del marc d'emissió de bons verds, socials i sostenibles de BBVA, publicat l'abril del 2018. Es tracta d'un bo de deute sènior preferent emès en euros amb un termini de cinc anys (venciment el 4 de juny de 2025). El cupó és fix i pagador anualment. Els col·locadores han estat BBVA, Deutsche Bank, Natixis, Nomura, Société Générale i Unicredit. El llibre ha rebut 298 ordres d'inversors, amb més de dos terços de les ordres procedents d'inversors amb criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu. La majoria de les ordres procedeixen d'inversors de França (30%), Espanya i Portugal (17%), Regne Unit i Irlanda (13%), Alemanya i Àustria (11%), i Benelux (10%).