El pròxim 12 de juliol tindran lloc a Galícia i a Euskadi eleccions autonòmiques. I l'excepcional situació sanitària generada per la pandèmia de la covid-19 ha provocat canvis en el vot per correu. Els electors que hagin de votar per correu, podran sol·licitar fins al 2 de juliol el certificat de la seva inscripció al cens electoral.

Es tracta d'un certificat indispensable que, per primer cop, es podrà demanar per via telemàtica a la web www.correos.es. Tanmateix, seguirà vigent la fórmula tradicional i es podrà demanar a qualsevol oficina de Correus. Si es fa de forma presencial, l'elector haurà d'anar personalment, excepte en cas de malaltia o discapacitat, sempre que se certifiqui.

Pel que fa a l'entrega de la documentació electoral, arribarà als electors a partir del 22 de juny. Per a poder recollir-la, el carter comprovarà la identitat del votant mitjançant el DNI, el Passaport o el Permís de conduir. Tanmateix, enguany no serà necessari que el receptor signi cap document.

El depòsit del vot es podrà fer mitjançant dues alternatives. Els electors que ho desitgin, podran entregar el seu vot a domicili facilitant-li al carter. A canvi, el treballador de l'empresa de missatgeria haurà de lliurar-li un justificant acreditatiu del dipòsit del seu vot.

El vot rural es mantindrà seguint la reconeguda fórmula d' «al pas», és a dir, el personal de l'oficina de Correus podrà recollir el vot al mateix instant que entregui la documentació electoral o en qualsevol moment posterior, sempre que això es realitzi en punts on aquest treballador passa habitualment.

Per altra banda, es mantindrà la possibilitat d'entregar el vot a l'oficina de Correus. Per fer-ho seguint aquest format, la data límit del dipòsit que han marcat el Parlament de Galícia i el del País Basc és el 10 de juliol a les dues del migdia.