Catalunya s'erigeix en el territori de la Península Ibèrica més actiu pel que fa a la captació de finançament dins l'ecosistema start-up. Entre el 2018 i el 2019, les empreses d'entre dos i tres anys de vida del territori van aixecar 25,4 milions d'euros, el 33% del capital que es va moure al conjunt de l'Estat i Portugal.

Segons l'estudi «Anàlisi d'una nova generació de start-ups a Espanya i Portugal», elaborat per CaixaBank, Catalunya també va ser la comunitat que més rondes va protagonitzar els últims dos exercicis, amb un total de 71. Per altra banda, el tiquet mitjà de les operacions a Catalunya va ser de 357.186 euros, una quantitat superada únicament pel País Valencià (489.216 euros) i la ciutat de Porto (370.889 euros).

En total, les empreses incloses dins l'informe han aconseguit més de 700 milions en finançament des de la seva fundació, sent les de Catalunya, Madrid i el País Valencià les que han aixecat més capital. De fet, aquestes tres comunitats agrupen gairebé la meitat de les start-ups de tota la península Ibèrica.

La Comunitat de Madrid en concentra el 20%, mentre que el percentatge a Catalunya i a la Comunitat Valenciana és del 19% i el 9%, respectivament.

L'estudi també detalla la mida de les empreses, el 65% de les quals té entre un i cinc treballadors.

Al tancament de l'exercici 2019, el sector start-up a la península Ibèrica havia generat gairebé 7.000 llocs de treball. Pel que fa a la viabilitat, el 44% de les companyies que han participat en l'estudi encara no són rendibles. No obstant això, el creixement mitjà de la seva facturació és del 196%.

Per sectors, una de cada quatre empreses es dediquen a desenvolupar tecnologies definides com a «impacte». A continuació apareixen les firmes especialitzades en salut (14%), el sector proptech -tecnologies per al sector immobiliari- (11%) i mobilitat (9%).