El Parlament ha donat llum verd, per unanimitat, al projecte de llei per fomentar la mediació com a via alternativa a la resolució judicial de determinats conflictes familiars, especialment amb menors implicats. La consellera de Justícia, Ester Capella, ha celebrat que aquesta iniciativa suposa "un canvi de paradigma en la mediació". Ha defensat que no rebutja la via judicial, però ha reivindicat que significa "abandonar la cultura de l'enfrontament per a iniciar un canvi i aterrar en la cultura de la negociació, el diàleg i l'acord".

Capella ha dit que la mediació aspira a que "tots aprenguem a viure d'una altra manera i resolguem les nostres diferències d'una manera més dialogada, negociada i amb acord, sent nosaltres part de la solució".

El projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi Civil de Catalunya a sessió també apunta que la mediació serà obligatòria si les parts ho han pactat amb caràcter previ al conflicte. Entre els conflictes familiars, s'hi compten tots els assumptes sobre custòdia i tutela dels fills, divorcis, separacions i pàtria potestat.

L'objectiu de la nova llei és donar a conèixer la mediació entre la ciutadania, l'advocacia i els jutjats per promoure-la com a via alternativa a la resolució judicial de conflictes, i com una fórmula menys traumàtica i més ràpida que les sentències. El Departament de Justícia calcula que, amb aquesta norma, les sessions informatives de mediació es multiplicaran per tres.