El Govern ha acordat destinar 11,5 milions d'euros per a contractacions vinculades a la compra de material per al sistema sanitari i per a les escoles. 7,5 milions corresponen a l'àmbit de la salut per a la realització de 162 contractacions de material sanitari.

Els 3,9 milions restants són per a la distribució dels ordinadors del Pla d'Equitat Digital, per a l'adequació d'espais i per a l'adquisició de material de protecció per al personal docent dels centres públics.

Aquestes contractacions es realitzen a l'empara de l'acord de govern del 12 de març, pel qual es declara d'emergència la contractació de subministraments i de serveis en el marc de l'estratègia de resposta a l'epidèmia, i de l'article 5 del decret llei 7/2020 del 17 de març.