Noves crítiques a Espanya per la reforma que planteja el Govern per renovar els membres del Consell General de Poder Judicial (CGPJ).

El Consell d'Europa va advertir que la reforma que prepara no s'ajusta als estàndards requerits per l'organització internacional. L'executiu ha proposat reformar el sistema de majories necessàries per renovar els magistrats de manera que no es necessiti el suport del PP -si ara es requereix el suport de tres cinquenes parts del Congrés, la proposta planteja només la necessitat de majoria absoluta.